d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

  รับตัดต่อเสียง ปรับแต่งเสียง สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ไทย รายการ เสียงพากย์ สื่อมัลติมีเดีย ทุกรูปแบบ ให้สวย คมชัด ลดเสียงรบกวน ปรับแต่งเสียง - ลดเสียงรบกวนที่สามารถลดได้ - ปรับแต่งความบาลานซ์ของเสียง - ปรับแต่งเสียงให้คมชัด ออกมาดูดี ถ้าท่านต้องการเสียงที่ดูดี สวย คมชัด ยินดีให้บริการครับ 1. ลูกค้าส่งตัวอย่างงาน หรือบรีฟงาน มาว่าให้ออกมาลักษณะแบบไหน (ตัดต่อ, ลดเสียงรบกวน, ปรับแต่ง, อื่นๆ) 2. ลูกค้าส่งไฟล์มาให้พิจารณาก่อนว่าสามารถปรับแต่งได้ขนาดไหน 3. สั่งงาน(หรือรับไฟล์ตัวอย่างปรับแก้ไข) ประเมินราคา จ่ายเงิน 4. เริ่มทำงาน กำหนดเสร็จภายใน 1 วัน หรือตามปริมาณงานที่ตกลง 5. ส่ง Demo ให้ลูกค้าฟัง 6. ปรับแก้ไขให้ถูกใจ 7. เมื่อเสร็จงานจะส่งไฟล์เสียง .wav ความละเอียดสูงหรือตาม source ไฟล์ ที่ลูกค้าส่งมาครับ - สามารถ Sync ทำการ Mastering กับวีดีโอได้ (คิดค่าบริการเพิ่มเติม) -