d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

รับพากย์เสียง Service Thai Dubbing (ไทย) เกม Game Voice Over (Thai)

รับการพากย์เสียง เกม Voice Over

– พากษ์เสียง ด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วน่าสนใจ
– พากย์เสียง เกม
– ปรับน้ำเสียงตามอารมณ์ให้เหมาะสมกับงาน หรือตามความต้องการของลูกค้า
– ปรับแต่งความสมดุลของเสียง คมชัด ระดับเสียง ทั้งชุดข้อความ
– ปรับแต่ง Effect เสียงให้เหมาะสมกับงานชิ้นนั้นๆ

การทำงาน
– ลูกค้ากำหนดอารมณ์น้ำเสียงที่ต้องการ
– ลูกค้าส่ง Script สำหรับใช้ในการพากย์เสียง
– เริ่มอัดเสียง ผลิตงาน ใช้เวลา1-2วัน ขึ้นอยู่กับงาน
– ปรับแต่งเสียงให้สมดุล คมชัด ตามลักษณะงาน
– ส่งงานให้ลูกค้าตรวจ (แก้ไขตามความเหมาะสม)

ยินดีให้บริการ หรือพูดคุยสอบถามได้
ราคาเสนอตามงบประมาณได้ครับ

ลูกค้าสามารถเลือกเสียงคาแรคเตอร์ได้

ติดต่อ: [email protected]
messenger: https://m.me/rockeroid


ตัวอย่างผลงานเกมที่ public

ผลงานพากย์ไทย ในเกม “เรียกข้าว่าท่านอ๋อง” 


ผลงานพากย์ไทย ในเกม Tale of Chaser


ตัวอย่างเสียงคาแรคเตอร์