d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

รับตัดต่อเสียง ปรับแต่งเสียง สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ไทย รายการ เสียงพากย์ สื่อมัลติมีเดีย ทุกรูปแบบ ให้สวย คมชัด ลดเสียงรบกวน

รับตัดต่อเสียง ปรับแต่งเสียง สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ไทย รายการ เสียงพากย์ สื่อมัลติมีเดีย ทุกรูปแบบ ให้สวย คมชัด ลดเสียงรบกวน

ปรับแต่งเสียง
– ลดเสียงรบกวนที่สามารถลดได้
– ปรับแต่งความบาลานซ์ของเสียง
– ปรับแต่งเสียงให้คมชัด ออกมาดูดี

ถ้าท่านต้องการเสียงที่ดูดี สวย คมชัด ยินดีให้บริการครับ

1. ลูกค้าส่งตัวอย่างงาน หรือบรีฟงาน มาว่าให้ออกมาลักษณะแบบไหน (ตัดต่อ, ลดเสียงรบกวน, ปรับแต่ง, อื่นๆ)
2. ลูกค้าส่งไฟล์มาให้พิจารณาก่อนว่าสามารถปรับแต่งได้ขนาดไหน
3. สั่งงาน(หรือรับไฟล์ตัวอย่างปรับแก้ไข) ประเมินราคา จ่ายเงิน
4. เริ่มทำงาน กำหนดเสร็จภายใน 1 วัน หรือตามปริมาณงานที่ตกลง
5. ส่ง Demo ให้ลูกค้าฟัง
6. ปรับแก้ไขให้ถูกใจ
7. เมื่อเสร็จงานจะส่งไฟล์เสียง .wav ความละเอียดสูงหรือตาม source ไฟล์ ที่ลูกค้าส่งมาครับ

– สามารถ Sync ทำการ Mastering กับวีดีโอได้ (คิดค่าบริการเพิ่มเติม)
– สามารถ Mix เข้ากับเสียงเพลง หรือ เสียง effect ได้ (คิดค่าบริการเพิ่มเติม)
– สามารถทำ Sub title บนวีดีโอได้ (ค่าบริการเพิ่มเติม)

ราคาเสนอตามงบประมาณได้ครับ

ติดต่อ: [email protected]

messenger: https://m.me/rockeroid

มีประสบการณ์ปรับ ตัดแต่ง สร้างเสียงเกม ให้กับบริษัทเกม
มีประสบการณ์ปรับ ตัดแต่งเสียง การ์ตูน รายการ ให้กับรายการตามช่อง youtube, facebook หรือตาม social media ต่างๆ
มีประสบการณ์ทำเพลง ดนตรี ให้กับนักดนตรี

ตัวอย่างงาน